فرار از خانه

خورنا: دختر ۱۷ ساله اي که در پي يک رابطه تلفني با پسر جوان، از منزل فرار کرده بود در دام خلافکاران گرفتار شد. به گزارش خراسان، دختر ۱۷ ساله اي پس از آن که يک پيامک تبليغاتي را روي گوشي تلفن همراهش مشاهده کرد با آن شماره تماس گرفت و بدين ترتيب رابطه تلفني بين…