فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

خورنا: سه نوع فراورده آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در خوزستان معرفی شد. به گزارش خورنا از اهواز، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز سه نوع فراورده آرایشی و بهداشتی شامل خمیر بازی با نشان تجاری کید کلی(KIDDYCLAY) ساخت کشور تایلند، شیشه شوی با نشان های تجاری گلریز و آیسان را تقلبی، دارای پروانه جعلی…