فدراسیون فوبتال

خورنا : هنوز دقایقی از انتشار خبر توافق افزایش ۱۰ درصدی فدراسیون فوتبال  با صدا وسیما به جهت پخش مسابقات باشگاهی کشور نمی گذرد که روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران خبر توافق ۱۰ درصدی فدراسیون فوتبال و صداوسیما را تکذیب کرد. به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، بدنبال درج مطلبی…