فتوای آیت الله سیستانی در مورد شکستن روزه به دلیل گرما

خورنا: مسئول دفتر آيت ا…العظمي سيستاني درمشهد اظهارکرد:کساني که به دليل مشقت ،مجبوربه شکستن روزه خود مي شوند ،علاوه برامساک تااذان مغرب ،بايدقضاي روزه آن روزراهم به جا آورند. حجت الاسلام والمسلمين رباني، مسئول دفترآيت ا… العظمي سيستاني درمشهد درگفت وگوباخراسان به بيان فتواي اين مرجع تقليد درباره روزه حرجي پرداخت واظهارکرد: اگرشخصي شغل وکاري…