فتنه گران دولت روحانی

خورنا: خطیب موقت جمعه تهران با بیان اینکه ما هیچ نصیحتی به دولت نداریم جز عمل به همان «شعار اعتدال» که خودشان گفته‌اند گفت:‌ انتخاب همکارانی که بعضاً معرکه‌گردان فتنه بودند با شعار اعتدال سازگار نیست. سید احمد خاتمی خطیب موقت نمازجمعه تهران در خطبه دوم نماز عبادی سیاسی این هفته جمعه با اشاره…