فتتاح طرح های آب رسانی مناطق روستایی اندیمشک

مدیر کل امور عشایر خوزستان:

خورنا – مدیر کل امور عشایر خوزستان گفت: با هدف توسعه خدمات به شهروندان و توسعه رضایت عمومی و افزایش شاخص های توسعه در شهرستان طرح آب رسانی به مناطق محروم اندیمشک افتتاح شد. به گزارش خورنا از اندیمشک، علی…