فاطمه سادات اشرفی زاده

خورنا – بعد از خانواده ، مدرسه مهمترین نهادی است که در شکل گیری شخصیّت کودکان تاثیرگذار است . در آغاز فصل تابستان یکی از دغدغه های اساسی خانواده ها ، انتخاب مدرسه ای با شرایط مناسب…
37
به گزارش خورنا و به نقل از روناش ، به منظور بررسی تاریخچه مهاجرت گرجی ها به خوزستان و تاثیرات فرهنگی آنها در این سرزمین سمیناری در شهرستان دزفول برگزار گردید . این سمینار در ۲۴ بهمن…
37
سمینار آشنایی با کاربرد لیزر در پژوهش سرای فرهیختگان دزفول برگزار گردید . به گزارش خورنا و به نقل از روناش ، صبح چهارشنبه اوّل بهمن ماه ۱۳۹۳ به ابتکار انجمن فیزیک پژوهش سرای فرهیختگان دزفول…
خورنا : ای نـان عـزیـز سـفره ی مـا آثـار گــرانـی ات هــویـدا افـزایـش قیمتـت شـنـیدیـم شـب تا بـه سـحر نیارمـیدیـم از مــرغ کـمـی جــلــو دویـدی    گـویـا که حـقـوق مـا نـدیـدی
37
به گزارش خورنا و به نقل از گروه محیط زیست روناش : گسترش و توسعه شهرها موجب می شود که به تدریج مناطق حاشیه ای هم به مناطق مسکونی شهر تبدیل شوند . بدیهی است توسعه…
37
خورنا : صبح زود برای رفتن به سرِ کار آماده می شدم که پیامکی برایم رسید . یک مؤسسه مالی روز تولّدم را تبریک گفته بود . عجب!! مگه روز تولّدمه !! این مؤسسه مالی کجاست…