فاضل سکرانی

خورنا: ملافاضل سکرانی ، امیر شعرای خوزستان در سن ۹۰ سالگی به رحمت ایزدی پیوست. به گزارش خورنا، ملا فاضل سکرانی از شاعران عرب اهل بیت‌(ع) خوزستان است. ملا فاضل سکرانی در سال ۱۳۴۰ هجری قمری…