فاضلاب کارون

خورنا: مریم ابریشم‌کار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ریختن فاضلاب آزمایشگاه‌های دانشگاهی به کارون، مساله‌ای است که به یک دغدغه تبدیل شده است. در آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها با مواد مختلفی از حلال‌های آلی بسیار سمی گرفته تا…