فاضلاب شادگان

37
خورنا: مدیر آبفا شادگان گفت: خطوط شبکه فاضلاب این شهرستان با کمک بخش خصوصی لایروبی می شود. ˈمرتضی رنجبرˈ شنبه دراین باره اظهار کرد: در این عملیات مجموع شبکه فاضلاب شادگان به…
37
خورنا: نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه فاضلاب شادگان با سرعت بیشتری اجرایی شود. عبدالله تمیمی اظهار کرد: مردم بخش‌های مختلف شهرستان شادگان از مشکل فاضلاب به ستوه آمده‌اند و از این وضعیت بسیار ناراضی‌اند. وی با…