فاضلاب رامهرمز

خورنا: اجرای طرح فاضلاب که مدتی‌ست در شهرستان رامهرمز در حال انجام است متاسفانه نارضایتی شدید مردم را ایجاد کرده و این در حالی‌ست که پیمانکار مربوطه نیز حاضر به پاسخگویی نیست. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، معضل فاضلاب دیربازی ا‌ست در شهرهای مختلف استان خوزستان مشکلاتی را ایجاد کرده است. طرح‌های کوتاه…