فاضلاب خوزستان

37
خورنا: مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان خواستار تخصیص اعتبار به منظور اصلاح 32 درصد باقیمانده شبکه فرسوده فاضلاب در استان شد. محمدعلی صنیعی‌نژاد اظهار کرد: با وجود عدم تخصیص کامل اعتبارات بخش آبرسانی 100 کیلومتر از شبکه فرسوده آب استان در…
37
خورنا: مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان از اجرای 800 کیلومتر خطوط شبکه فاضلاب در مناطق مختلف این استان خبر داد. به نقل از روابط عمومی آبفای استان خوزستان، محمدعلی صنیعی‌نژاد اظهار کرد: از زمان آغاز کلنگ زنی اجرای شبکه فاضلاب در…