فاضلاب خوزستان

خورنا: مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان خواستار تخصیص اعتبار به منظور اصلاح 32 درصد باقیمانده شبکه فرسوده فاضلاب در استان شد. محمدعلی صنیعی‌نژاد اظهار کرد: با وجود عدم تخصیص کامل اعتبارات بخش آبرسانی 100 کیلومتر از شبکه فرسوده آب استان در سال جاری انجام شد. وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز 290 کیلومتر اصلاح شبکه در استان انجام شده است…
خورنا: مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان از اجرای 800 کیلومتر خطوط شبکه فاضلاب در مناطق مختلف این استان خبر داد. به نقل از روابط عمومی آبفای استان خوزستان، محمدعلی صنیعی‌نژاد اظهار کرد: از زمان آغاز کلنگ زنی اجرای شبکه فاضلاب در 16 شهر استان با اعتبار اوراق مشارکت، 800 کیلومتر خطوط شبکه فاضلاب در نقاط مختلف استان اجرا شده است که…