فاضلاب ازمایشگاهی

خورنا: مریم ابریشم‌کار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ریختن فاضلاب آزمایشگاه‌های دانشگاهی به کارون، مساله‌ای است که به یک دغدغه تبدیل شده است. در آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها با مواد مختلفی از حلال‌های آلی بسیار سمی گرفته تا فلزات سنگین، کار می‌شود، ولی در لیستی که از نوع فاضلاب مطرح می‌شود نامی از فاضلاب‌های آزمایشگاه‌های دانشگاهی به میان…