فاضلاب‌های آبادان و خرمشهر

خورنا: فاضلاب‌های آبادان و خرمشهر سال‌هاست به عنوان معضلی در این دو شهر بوده و تاکنون خانواده‌های زیادی را داغدار کرده است. صبح سرد یک روز زمستانی بود سرمای هوا که در این روزها در همه جای کشور از جمله خوزستان خودنمایی می‌کرد سراسر شهر را فرا گرفته بود. در منطقه‌ای در حاشیه خرمشهر که از نقاط بسیار محروم و…