فاصل

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بیان کرد

خورنا/ دهقانی خاطر نشان ساخت: مقرر گردیده در هفته آینده جلسه ای توجیهی با مسئولین شهر های اندیمشک و دزفول و با حضور نمایندگان مردم شریف این دو شهرستان در مجلس شورای اسلامی در محل استانداری خوزستان برگزار گردد حد فاصل دو شهر اندیمشک و دزفول همانی ست که در ماده ۹۹ شهرداری ها سال ۱۳۷۷ مصوب…