فاز 6 ماهشهر

خورنا _ حرف شما: در حاشیه شهرستان ماهشهر قطعه زمینی جهت ساخت مسکن تعاونی بنام فاز 6 نام گذاری و بین تعاونیهای بسیجیان، فرهنگیان، سپاه پاسداران و چندین تعاونی دیگر که همگی از اقشار قابل احترام جامعه میباشند واگذار گردید و با هزار یک پیچ و خم عمده آنها ساخته و به اعضا واگذار شد. حال تعداد…