فاز 18

37
خورنات: مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی ایران پیش‌بینی کرد که فاز 18 پارس جنوبی تا تابستان آینده بهره‌برداری شود. علی طاهری پیش از ظهر امروز در بارگیری سکوی فاز 18 پارس جنوبی که در شرکت تاسیسات دریایی خرمشهر انجام شد،…
37
خورنا: بارگیری سکوی فاز 18 پارس جنوبی با حضور معاون وزیر نفت در شرکت مهندسی تاسیسات دریایی خرمشهر برگزار شد. بارگیری سکوی فاز 18 پارس جنوبی پیش از ظهر امروز با حضور معاون وزیر نفت در شرکت مهندسی تاسیسات…