فاز نخست کارخانه آلومینیوم‌ مسجد سلیمان

فولاد

فرماندار مسجد سلیمان:

خورنا – فرماندار مسجد سلیمان با اشاره به بهره‌برداری از فاز نخست کارخانه آلومینیوم‌سازی مسجد سلیمان تا ابتدای سال ۹۶ گفت: احداث کارخانه آلومینیوم…