فائزه هاشمی

37
خورنا: فائزه هاشمی از اتهام اخلال در نظم زندان تبرئه شد. فائزه هاشمی پس از خروج از دادگاه انقلاب درباره رای شعبه 15 دادگاه انقلاب، گفت: از اتهام اخلال در نظم زندان تبرئه شدم ولی این…
37
خورنا: خبرگزاری فارس به نقل از غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی رفسنجانی نوشت: قرار است شعبه 15 دادگاه انقلاب در ساعت 10 صبح روز 16 مرداد ماه تشکیل جلسه داده و به پرونده موکلم به اتهام…