غنی سازی 20 درصد

خورنا: رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اکنون می‌بینید که به غنی سازی 20 درصد رسیده‌ایم بنابراین اگر ما امروز 20 درصد را تعلیق کرده‌ایم اصلا از اول به آن احتیاج نداشتیم بلکه یک مقدار می‌خواستیم تا نیازمان را برآورده کنیم.به گزارش باشگاه خبرنگاران “علی‌اکبر صالحی” رئیس سازمان انر‍ژی اتمی در بازدید از مرکز آموزش‌های هوایی شهید خضرایی به…