غلام سلطانیان شوشتر

37
خورنا: منتخب شورای چهارم اسلامی شهر شوشتر گفت: رفع مشکلات شهرداری شوشتر نیازمند صرف زمان و تمرکز اعضای شورا است و باید در این باره کوشید تا زمان زیادی برای شورای شهر صرف شود.