غلامحسین اسدی زاده دهدز

پس از برخورد با یک واحد تجاری غیر مجاز؛

خورنا غلامحسین اسدی زاده، شهردار دهدز درحالی که از منزل به محل کار خود در حرکت بود مورد حمله  قرار می گیرد. به گفته منابع آگاه، ضارب و یا ضاربان  اسدی زاده شناسایی و دستگیر شدند اما تا کنون از جزییات این حادثه اطلاعاتی در دست نیست. شهردار دهدز، پس از این حمله در بیمارستان آریا مورد مداوا قرار گرفت. غلامحسین اسدی…