غضنفرهای داخلی ذوق زده نشوند

خورنا خبر منتشر شده در یکی از سایت‌ها مبنی بر این که نهاد ریاست جمهوری بودجه خود را برای هزینه در انتخابات بالا برده است، کذب محض است. نهاد ریاست جمهوری با دو مشکل بزرگ مواجه است یکی این است که برخی از تعهدات دولت پیشین امروز در دادگاه مورد توجه قرار گرفته، چنانچه مثلا شرکتی که کارهای خدماتی…