غزل‌

خورنا: دكتر نصرالله امامي گفت: كتاب «شرح حافظ» من آماده چاپ است اما فعلاً مشكلات فني و چاپخانه‌اي روبه‌رو شده و سه تا چهار ماه ديگر از سوي انتشارات گوزن وارد بازار كتاب مي‌شود. عضو هيات علمي دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد چمران اهواز اظهار كرد: تنها تفاوت كتاب “شرح حافظ” من با ديگر كتاب‌هاي موجود در…