غرق شدن 12 زن و کودک در دریاچه سد کارون

خورنا: پرونده‌ای که یک ماه پیش با غرق شدن 12 زن و کودک در دریاچه سد کارون 3 باز شده بود، به پرداخت دیه ختم شد ولی وجود خلاء قانونی مانع از محاکمه مدیران متخلف در این خصوص شده است. حدود یک ماه پیش بود. بعدازظهر نهم مرداد مینی‌بوس حامل 16 نفر از روستائیان هنگام عبور از دریاچه سد کارون3…