غرضی

37
خورنا: در هشتمین روز تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری، مردم ایران بیننده و شنونده برنامه‌های چهار کاندیدا خواهند بود. به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون فارس، امروز -شنبه 11 خردادماه – برنامه های تبلیغاتی کاندیداهای…