غذا و دارو

خورنا/ صبح امروز نخستین کارگاه آموزشی مسئولان، کارشناسان غذا و دارو و مسئولان فنی مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حوزه طرح تحول نظام سلامت در معاونت غذا و داروی اهواز برگزار شد. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در این نشست اظهار کرد: این کارگاه آموزشی به منظور آموزش طرح تحول نظام سلامت و…