غدیر

فرزاد شعبانی| خورنا – برپایی ایستگاه صلواتی عیدغدیر با مشارکت ناشنوایان 🔴برپایی ایستگاه صلواتی عیدغدیر با مشارکت ناشنوایان در رامشیر به گزارش خبرنگار خورنا رامشیر ایستگاه صلواتی به مناسبت عید غدیر توسط گروه فرهنگی هنری وارث غدیر و انجمن…

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری آبادان

خورنا : عید غدیر خم به عنوان یکی از مهمترین اعیاد مسلمانان و به ویژه شیعیان نام برد و اظهار کرد: به همین مناسبت برنامه‌های مختلفی از سوی شهرداری پیش بینی شده که به اجرا در می‌آید. وی با اشاره به برپایی همزمان جشن در محله‌های مختلف شهر اضافه کرد: این جشن‌ها به منظور بهره‌مندی بیشتر شهروندان از فضای…