عیسی

خورنا رییس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در یک سال گذشته تلاش های بسیاری از سوی عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در راستای پیشرفت استان انجام شده است. ‘صید عیسی دارایی’ دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در برخی موارد دکتر مقتدایی شجاعانه در مقابل برخی تصمیمات مسوولان کشوری ایستاد و با توجه به برنامه های ارایه…