عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران راه آهن

با گذشت بیش از 2 ماه از پرداخت عیدی سال 95

خورنا – تعدادی از بازنشستگان راه آهن زاگرس روز شنبه در تماس با خبرنگار ایرنا ضمن گله مندی از پرداخت نشدن عیدی سال ۹۵ به رغم گذشت بیش از یک ماه از سال جدید خواستار پیگیری این مطالبه از…