عیادت از همکار سختکوش

خورنا : پرسنل کادر نیروی انتظامی اندیمشک از همکار خود در بیمارستان عیادت کردند. جمع کثیری از پرسنل کادر نیروی انتظامی اندیمشک به پاس قدرشناسی از “سرهنگ دهدار” معاون اجتماعی این نیرو در شهرستان به دیدار وی در بیمارستان رفتند. گفتنی است سرهنگ دهدار از چند روز پیش بر اثر کسالت در بخش مراقبت های ویژهCCU بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک بستری…