عکس لالی قدیم

خورنا: مستند قوم باد ساخته آنتونی هوارث از جمله فیلم های به یاد ماندنی در بین مردم بختیاری است که دیدن چندین باره آن همواره خوشایند است. به گزارش خورنا به نقل از لالی نیوز این فیلم که تحت عنوان…