عکس اندیمشک

خورنا : زیر گذر کوی شهدای اندیمشک متاسفانه سالهاست پس باران های طولانی مدت دچار اب گرفتگی و اختلال ترافیکی میشود اما هنوز پس از سالهای طولانی در جهت رفع این مشکل راهکاری اندیشیده نشده است ! گفتنی کوی شهدا…