عکس العمل مردم به مناظره اول

خورنا: با رصد شبکه های اجتماعی و فضای مجازی هزاران بازخورد مردمی از مناظره جنجالی دهم خرداد 1392 را برای مخاطبان خود جمع آوری کرد ایم. گفتنی است نام ها و حواشی زائد در این مطالب حذف شده اند تا زمینه داوری بدون پیش فرض برای مخاطبان عزیز فراهم شود: – مناظره‌ی مسابقه‌ی…