عکاس ماهشهری

خورنا: گفتگو با علی نورالدین موسی عکاس ماهشهری که این روزها عکس هایش از سطح شهر، دست به دست در شبکه های اجتماعی می چرخند میتوانست سوژه خوبی باشد. حداقل برای کسانی که عکس های او را دیده اند. یا کسانی که ماهشهر را دیده اند. فرقی نمیکند. پایگاه خبری خورنا به سراغ این عکاس ماهشهری رفته…