عکاسان غیر مجاز

37
خورنا: رئیس اتحادیه عکاسان و فیلم برداران اهواز با اشاره به شهروندان بخصوص زوجین جوان گفت: از شهروندان خواستاریم از مراجعه به…