عوض کردن رئیس دانشگاه بهبهان

وزیر فرد شایسته ای را منصوب نماید؛

خورنا بیش از ۱۰۰ خانواده شهید، روحانیون و اعضای شورای شهر بهبهان با امضای طوماری خطاب به وزیر علوم خواهان برکناری فوری ریاست دانشگاه صنعتی بهبهان شدند. در بخشی از این طومار که نسخه‌ای از آن در اختیار سلام نو قرار گرفته است آمده است: در سال ۱۳۸۱ به برکت تلاش مسئولین محترم وزارت علوم تحقیقات و فناوری مردم شهرستان بهبهان…