عوارض شهری شهروندان

خورنا: سخنگوی شورای اسلامی شهر دزفول از 25 درصد جایزه خوش حسابی برای شهروندان در صورت پرداخت به ‌موقع عوارض شهری خبر داد. حسن گلستان‌باغ امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول با اشاره به پرداخت عوارض شهری شهروندان اظهار داشت: همشهریانی که تا پایان امسال عوارض شهرداری خودرا پرداخت کنند از 25 درصد جایزه خوش حسابی برخوردار خواهند…