عوارض خودروهای پلاک اروند

بر اساس تعرفه جدید، عوارض سالانه خودروهای پلاک اروند معادل نیم درصد ارزش سیف(ارزش سبف یعنی قیمت کالا و حمل و نقل آن تا مقصد) است. به اینصورت که اگر خودرویی با ارزش 100 میلیون تومان خریداری کنید، باید…