عوارض خروج از منطقه آزاد اروند

بر اساس تعرفه جدید، عوارض سالانه خودروهای پلاک اروند معادل نیم درصد ارزش سیف(ارزش سبف یعنی قیمت کالا و حمل و نقل آن تا مقصد) است. به اینصورت که اگر خودرویی با ارزش 100 میلیون تومان خریداری کنید، باید سالانه 500 هزار تومان عوارض پرداخت نمایید و این قیمت برای خودروهای یک مدل پایین تر، 2 برابر است.