عناصر دخیل در ایمن سازی محورها

رئیس اداره راه و شهرسازی اندیمشک:

خورنا – رئیس اداره راه و شهرسازی اندیمشک از رفع ۲ نقطه حادثه خیز با نصب برج نوری در محور اندیمشک-خرم آباد خبر داد. به گزارش خبرگزاری موج از خوزستان، عبدالرحیم رشیدی پور گفت: ۲ برج نوری با اعتبار ۲۰۰…