عملیات اجرایی پست برق

خورنا: معاون عمرانی فرمانداری ویژه دزفول از آغاز عملیات اجرایی احداث پست برق کارخانه فولاد دزفول خبر داد. ˈغلامعلی بلند نظرˈ روز جمعه در گفت و گو با خبرنگارافزود:در نشست با نمایندگان شرکت برق منطقه ای خوزستان مقرر گردید پیگیری برای احداث پست برق 400 کیلو ولت کارخانه فولاد دزفول و نیز…