عملکرد ورزش ایذه

خورنا- بیگلری/ هوشنگ حاتمی رییس اداره ورزش و جوانان ایذه صبح امروز عملکرد اداره وررش و جوانان ایذه در ۶ ماه اول سال ۹۵ را تشریح کرد: حاتمی با بیان اینکه در ۶ ماه اول سال ۹۵ بیش از ۹۰ ورزشکار اعزامی به مسابقات کشوری در رشته های…