عملکرد فرهنگی صدا و سیمای خوزستان

خورنا – حرف شما: یکی از مخاطبان خورنا ذیل خبر “مخاطب گریزی برخی از برنامه های سیمای خوزستان” کامنت جالب و قابل تاملی نگاشته است: “صدا و سیمای مرکز خوزستان درباره ی شناساندن فرهنگ والای این استان بسیار کم کار است و باندی کار می کند. برای نمونه پس از پیدا شدن گنجینه ی…