عملکرد رسانه‌ها در کشور

خورنا: سیدمحمد غرضی از کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با چهلمین شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات انتقادهای بسیار جدی از عملکرد رسانه‌ها در کشور مطرح کرده است. او به تشریح دیدگاه‌هایش در مورد انحوه رفتار جامعه و رسانه‌ها با او پرداخته و اعلام کرده که حتی به نفع آقای هاشمی رفسنجانی نیز کنار نمی‌کشید. گزیده‌ای از نظرات وی را…