عملكرد واحد بهداشت محیط مر كز بهداشت اندیمشك در طرح بسیج سلامت نوروزی سال93

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک هر ساله با نزدیک شدن ایام تعطیلات نوروزی در سطح کشور مسئولیت تامین شرایط بهداشتی سلامت شهروندان و مسافران نوروزی وکاروانهای راهیان نور پیشگیری از بروزهر گونه بیماری از آب و غذا در این ایام بر عهده بازرسان بهداشت محیط می باشد . لذا با توجه به اهمیت موضوع و…