عمران شهری

خورنا: فرماندار آبادان گفت: وزارت نفت به تعهدات خود در زمینه عمران و توسعه شهری آبادان عمل کند. بهرام ایلخاص زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخصیص 20 میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس جمهور گذشته به آبادان (راه اندازی مرحله دوم فاز سوم پالایشگاه آبادان) به منظور عمران شهری که وزارت نفت موظف به تامین و پرداخت…