عمرانی و خدمات شهری

خورنا ‘سید خلف موسوی’  گفت: بودجه سال ۹۲ شهرداری اهواز در نبود شورای شهر،توسط قائم مقام شورا مصوب شده که برای این سال در بخش بودجه نقدی ۴ هزار و ۳۰۰ میلیار ریال و در بخش مشارکت ها نیز ۶ هزار و ۸۰۰میلیارد ریال مصوب شد. وی افزود : در هشت ماه نخست سال گذشته از مجموع اعتبار مصوب یک هزار…