عمرانی و خدمات شهری

خورنا ‘سید خلف موسوی’  گفت: بودجه سال ۹۲ شهرداری اهواز در نبود شورای شهر،توسط قائم مقام شورا مصوب شده که برای این سال در بخش بودجه نقدی ۴ هزار و ۳۰۰ میلیار ریال و در بخش مشارکت ها نیز ۶ هزار و ۸۰۰میلیارد ریال مصوب شد. وی افزود : در هشت ماه نخست سال گذشته از مجموع اعتبار مصوب یک هزار و۸۰۰ میلیارد ریال وصول شد و با تشکیل شورای چهارم مجموعه جدید شهردای اهواز در چهارماه پایانی سال تمام بودجه مصوب شهرداری اهواز را محقق کرد. شهردار اهواز با اشاره به بودجه امسال این شهرداری گفت: بودجه امسال بیش از ۱۰… در ادامه بخوانید