علی یزدانی ماهشهر

خورنا: مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: علت قطع فعالیت و خروج پتروشیمی‌های مستقر در منطقه، نشتی خط انتقال گاز به این مجتمع‌ها است. علی یزدانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ماهشهر اظهار داشت: عصر دیروز به دلیل بروز نشتی در خط دو اینچ انتقال گاز به مجتمع‌های پتروشیمی منطقه، فعالیت این شرکت‌ها قطع…