علی پور عواد ˈ

37
خورنا: همایش پیاده روی خانوادگی صبح جمعه با هدف ایجاد نشاط و شادابی در بین شهروندان در خرمشهر برگزار شد. مسوول هیات ورزش های همگانی خرمشهر در این همایش ورزشی به خبرنگار ایرنا گفت: بیش از 250…